page1 


 ÖKOISKOLAI programjaink

Az intézményben zöld munkacsoport működik, amelynek tagjai között helyet kap minden munkaközösség képviselője. ÖKOISKOLAI éves munkatervet a zöld munkaközösség vezetője és a tagok közösen készítik el, amely az intézmény éves munkatervének melléklete.
Az ökoiskolai munka ennek megfelelően zajlik. A programok között vannak most már hagyományosan visszatérők.
Kiemelt feladatunknak érezzük, hogy a diákokban kialakítsuk a környezet- és a természet szeretetét, formáljuk és megszilárdítsuk környezettudatos magatartásukat.
A természet megismertetése, a környezetvédelem és az egészségnevelés fontos része a nevelésnek, oktatásnak. A projektnapok, az Öko-kirándulások, a nyári táborok és az erdei iskolák nagy szerepet játszottak a diákok szemléletformálásában.A szelektív hulladékgyűjtés és a madárvédelem területén is kiváló eredményeket tudhatunk magunk mögött. Nagyon szoros volt a kapcsolatunk az MME munkatársaival, akik előadásokat tartottak diákjainknak. 

A közvetlen környezetnek óriási nevelő hatása van, ezért az épületet igyekszünk kívül, belül rendben tartani. A gyerekek minden évben szép növényekkel díszítik a tantermeket és ezeket egész évben maguk gondozzák, a szelektív hulladékgyűjtés életünk napi részévé vált. 


 „A jövő nem fogja jóvátenni, amit te a jelenben elmulasztasz.” (Albert Schweitzer)

20160509_175600P1160178P1160183P1160215P1160224P1160267P1160302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A Zöld munkaközösség 2015-2016-os tanév éves beszámolója letölthető itt) 


 „Azok az emberek, akik elpusztítják a Földet, megérdemlik, amit kapnak. A környezet meggyilkolása a legnagyobb bűn, amit csak ember elkövethet.” (Jeff Abbott)

P1130324P1130335P1130361P1130385P1130394P1130464P1130479

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A Zöld munkaközösség 2014-2015-ös tanév éves beszámolója letölthető itt) 


“A földi élet jövője attól függ, hogy képesek vagyunk-e cselekedni. Sokan egyénileg is megtesznek minden tőlük telhetőt, ám valódi sikert csak akkor érhetünk el, ha gyökeres változások mennek végbe a társadalomban, a gazdaságban és a politikában.” David Attenborough

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A Zöld munkaközösség 2013-2014-es tanév éves beszámolója letölthető itt) 


 „Élj úgy, mint az erdő- és az erdő is élni fog!”

P1030063P1030076P1060046P1060109P1060120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A Zöld munkaközösség 2012-2013-as tanév éves beszámolója letölthető itt)


Elnyertük az Ökoiskola címet

A Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola 2010. június 5-én átvehette a környezettudatos nevelés terén elérhető legmagasabb szintű állami elismerést, az Ökoiskola címet.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium által közösen adományozott kitüntetést az intézményesített formában megvalósuló, az élet minden területét érintő környezetbarát iskolai program gyakorlati alkalmazásának eredményei alapján nyerte el a gazdagréti oktatási intézmény.

A családok, az iskolák élettereire fokozottan figyelő ökoiskolák nemzetközi hálózatban működnek. A program 1986-ban történt indítása óta tíz országban több száz intézmény kapcsolódott be a környezettudatos oktatási munkába. Újbudán immár nyolc iskola rendelkezik az ökoiskola címet.

Mitől lesz egy iskola ökoiskola?

Ökoiskoláknak azok az iskolák nevezhetők ahol:

   -Az iskola helyi tantervében és pedagógia programjában meghatározó szerep jut a környezeti nevelésnek, a fenntarthatóság kérdéskörének.

   -A tanulók aktív és egyenrangú szereplői az iskolai életnek, beleszólási joggal az őket érintő kérdésekbe.

   – Az iskola dolgozói (vezetőség, tanári kar, technikai személyzet) tudatában van a fenntarthatóság kérdéskörének fontosságával és ezt a szempontot mindennapi munkája során érvényesíti.

   – Az iskola a szülőkkel, illetve a helyi közösséggel együttműködve részt vesz a helyi környezeti problémák vizsgálatában, megoldásában

   – Az iskola működtetése a lehető legkörnyezetkímélőbb módon történik

   – Az iskola lehetőséget biztosít tanulói számára tanterven kívüli tanulási formákra (erdei iskola, terepgyakorlatok, projektek)

Share