Délutáni tanórán kívüli tevékenység

  

Iskolánk 7- 1730 között van nyitva. Alsós tanulóink  délutáni napközis foglalkozásokon vehetnek részt.  A napközi az egyéni felzárkóztatás és tehetséggondozás színtere. A napköziben ebéd után 1500 óráig szabadidős foglalkozások folynak, a tanulási idő 1500-1600 óra között van. Ezután játékos foglalkozásokat tartunk az itt maradó gyerekeknek.

Szülői és tanulói igények alapján, az iskolai óraszámok figyelembevételével szervezzük énekkarunkat, egyéb szakköreinket és sportolási lehetőségeinket. Többféle lehetőségből választhatnak a gyerekek: tanulási képességfejlesztő, középiskolai előkészítő, kézműves, hagyományőrző, angol, német kommunikáció, drámajáték, számítástechnika, sportköri foglalkozások, labdajátékok, atlétika, röplabda, kosárlabda, focisuli, mini-golf.

A kerületi Weiner Leó Zeneiskola kihelyezett tagozatán szolfézs és hangszeres oktatás folyik.

Iskolánkban biztosított a különböző felekezetű gyermekek hitoktatása is.

A délutáni időszakban a szabadidő hasznos eltöltése érdekében múzeum-, mozi-, színházlátogatást, könyvtári foglalkozást, tanulmányi kirándulást szervezünk, amely a gyerekek számára nemcsak élményt nyújtanak, hanem fejleszti a tanulók érdeklődését, nyitottságát a környező világ felé.

Épületünkben több küzdősport és tánc tanulási lehetőség is rendelkezésre áll az érdeklődőknek.

A futsal (teremfoci) utánpótlás-képzésnek iskolánk az egyik bázisa. A bajnokságokat négy korcsoportban szervezik.  Tanítványaink közül többen az ifjúsági válogatott tagjai.

  

Share