Az iskolában működő közösségek és tisztségviselők

Iskolavezetés

Fretyánné Kozma Éva intézményvezető

Cserhalminé Láng Andrea alsós intézményvezető helyettes

Mikina Brigitta felsős intézményvezető helyettes

Titkárság:

PolányinéHarangozó Katalin iskolatitkár

Vas Gabriella iskolatitkár

Szakmai munkaközösségek

Munkaközösség

Vezető

Alsó tagozatos Pozsár Erika
Napközis Rózsa Tímea
Humán Gruber Melinda
Reál Fehér Kaplár Attila
Angol nyelvi Tar Magdolna
Német nemzetiségi Pázmándi Anna
Testnevelés Homér Nóra
Nevelési Herczeg Barnabás
Zöld Rudda Ildikó

 

Iskolapszichológus: Csík Fabiola

Gyermekvédelmi felelős: Gruber Melinda

Intézményben fejlesztéssel foglalkozó pedagógus: Petró Zsuzsanna

Gyógytestnevelő: Tóthné Terék Zsuzsanna

Rendszergazda, Tűz – és balesetvédelmi felelős: Hetzer Gábor

Tankönyvfelelős: Gorincsek Mónika

Könyvtáros: Gorincsek Mónika

DÖK vezető tanár: Herczeg Barnabás

Mérési felelős: Kluczer Ágnes 

Iskolagyümölcs felelős: Juhász Enikő

 

Az Iskolai Szülői Szervezet elnöke: Dr. Lukácsné Csizmás Adrienn szülő

Tagok:

Gold Marianna szülő

Volczné Hajdú Brigitta szülő

 

Az Iskolaszék elnöke: Nagy Boglárka szülő

 

Intézményi Tanács:

Elnök: Dr. Lukácsné Csizmás Adrienn

Elnökhelyettes: Rózsa Tímea pedagógus

Újbuda Önkormányzata,

A XI. kerület Tankerülete, mint fenntartó részéről: Laucsek István

A Gazdagréti Református Egyház részéről: Vörös Szabolcs,

A Diákönkormányzat képviseletében: Herczeg Barnabás

 

A szülő szervezetekkel való kapcsolattartásért felelős:

Fretyánné Kozma Éva intézményvezető

Mikina Brigitta intézményvezető-helyettes

Cserhalminé Láng Andrea intézményvezető-helyettes

 

A Törökugrató Utcai Iskola Alap Alapítvány

A kuratórium elnöke: Dr. Charaf Hassan                                

Herczeg Barnabás titkár

 A kuratórium további tagjai

Dr. Lukácsné Csizmás Adrienn

Galyas Zsuzsa

Juhász-Nagy Lídia

Mayer Krisztina

Kuzsner Csaba

Dr. Pólik Szilvia

Jóny- Nagy  Orsolya

Sebestyénné Csabai Ildikó

Fehér Kaplár Attila

Németi Zsoltné

Kozéki Andrea

 

Utazó fejlesztő gyógypedagógus Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Készségfejlesztő Speciális Szakiskolából: Návay Mónika

Szociális segítő: Turek Edina (Újbudai Humán Szolgáltató Központ)

 

Gyermekorvosi és védőnői szolgálat:

Orvos:  dr. Csellár Zsuzsanna (alsó tagozat), dr Fodor Marianna (felső tagozat) 

Védőnő: Sári Klaudia

 

Share