Az iskolában működő közösségek és tisztségviselők

Iskolavezetés

Fretyánné Kozma Éva intézményvezető

Mikina Brigitta alsós intézményvezető helyettes

Tolnainé Darányi Éva felsős intézményvezető helyettes

Szakmai munkaközösségek

Munkaközösség

Vezető

Alsó tagozatos Cserhalminé Láng Andrea
Napközis Rózsa Tímea
Humán Vajda Klára
Reál Fehér Kaplár Attila
Angol nyelvi Pozsár Erika
Német nemzetiségi Lefler Judit
Testnevelés Homér Nóra
Nevelési Herczeg Barnabás
Zöld Rudda Ildikó

 

Gyermekvédelmi felelős: Gruber Melinda

Tűz – és balesetvédelmi felelős, rendszergazda: Hetzer Gábor

Tankönyvfelelős: Kovács Barbara

Könyvtáros: Gorincsek Mónika

DÖK vezető tanár: Herczeg Barnabás

Mérési felelős: Tibayné Tariska Anna, Kluczer Ágnes 

Az Iskolai Szülői Szervezet elnöke: Dr. Lukácsné Csizmás Adrienn szülő

Tagok:

Gold Marianna szülő

Volczné Hajdú Brigitta szülő

 

A szülő szervezetekkel való kapcsolattartásért felelős:

Fretyánné Kozma Éva

Tolnainé Darányi Éva

 

A Törökugrató Utcai Iskola Alap Alapítvány

A kuratórium elnöke

Dr. Charaf Hassan                                

Herczeg Barnabás titkár

 A kuratórium további tagjai

Dr. Lukácsné Csizmás Adrienn

Galyas Zsuzsa

Juhász-Nagy Lídia

Blaskovits Andrea

Kuzsner Csaba

Dr. Pólik Szilvia

Pernesz Éva

Gurubiné Jónás Katalin

Fehér Kaplár Attila

Németi Zsoltné

Kozéki Andrea

 

Az Iskolaszék elnöke:    Tarrné Nagy Boglárka szülő

Tagok:        Grabnerné H. Mónika

                     Csehné Sarkadi Tímea

Intézményi Tanács:

Elnök: Hokker Erika

Elnökhelyettes: Dombi Katalin pedagógus

Újbuda Önkormányzata,

Dél-Budai Tankerületi Központ, mint fenntartó

A Gazdagréti Református Egyház részéről: Vörös Szabolcs,

A Diákönkormányzat képviseletében: Herczeg Barnabás

 

Logopédus: Dan Gabriella

Utazó gyógypedagógus: az Újbudai Monthág Imre Általános Iskolából Láncz Hajnalka

 

Gyermekorvosi és védőnői szolgálat:

Orvos: Alsó tagozat: dr. Mine Selua

         Felső tagozat: dr. Sinkó Gabriella

Védőnő: Tomena Krisztina

Fogászatra beosztás alapján járunk a gazdagréti gyermekfogászatra, szakorvos: dr Donauer Éva.

A tanév során valamennyi tanuló vizsgálata, szűrése megtörténik. Az oltások ütemezése az ÁNTSZ belső utasításai szerint zajlanak le, ennek tervezete még nincs a védőnők birtokában. (Az iskolaorvosi szolgálat éves munkaterve elkészítésének határideje: október 15.)

Share