Tehetségpont lettünk

tehetségpontAz Újbudai Tehetségsegítő Tanács 2013. december 4-én Tehetségpont címet adományozott iskolánknak.

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsot a magyar tehetségsegítéssel foglalkozó civil szervezetek hozták létre. Célja többek között, hogy lehetőséget adjon a magyar tehetségsegítéssel foglalkozó civil szervezeteknek a róluk szóló információk megjelenítésére, álláspontjuk egyeztetésére, párbeszédet kezdeményezzen köztük és a kormányzat között.

A Tehetségpontok alapfeladata a tehetségek felfedezése, azonosítása, a tanácsadás, a pályaorientáció, a lehetőségek, az információk személyre szabott megmutatása a tehetséges fiataloknak. Fő céljuk, hogy hatékony segítséget adjanak az érdeklődő fiataloknak tehetségük felismeréséhez és kibontakoztatásához, ennek érdekében juttassanak el hozzájuk minél teljesebb és minél személyesebb információkat a különböző tehetséggondozó lehetőségekről.

Helyi integráló szerepük mellett pedig maguk is részei a Magyar Géniusz Hálózatnak, melyben a csomópontok szerepét töltik be az információk áramlásában és feldolgozásában.

Nevelőtestületünk célkitűzése, a legjobb hagyományokra építve, a tanulóink tudásának megalapozása, a széles körű ismeretszerzés és fejlesztés.

A tehetséggondozás a tehetség felismerésével kezdődik és a képességek, a személyiség összehangolt fejlesztésével folytatódik. Feladatunk e téren a változatos iskolai élet szervezése, az alkotó munka lehetőségének biztosítása, a szabadidő hatékony eltöltésének megszervezése, az iskola és a család szoros együttműködése. A tehetséggondozás tanórai lehetősége a differenciált óravezetés, ahol kiemelt szerepet kap a tanulók önálló munkája, pl. kiselőadás, önálló témafeldolgozás, stb.

A hatékonyság növelését a csoportbontások is lehetővé teszik. Csoportbontást alkalmazunk az informatika és technika tanításánál (a terem befogadóképessége miatt is!), szükség esetén a nem szakrendszerű oktatás megvalósítása érdekében magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyakból, valamint idegen nyelvből.

 

Share