Tantestület 2020-2021. tanév                      

 

 

 

 

Nevelőtestület

 

 

Fretyánné Kozma Éva intézményvezető

matematika-számítástechnika, szakvizsgázott, közoktatási szaktanácsadó,

Mesterpedagógus

Cserhalminé Láng Andrea igazgatóhelyettes

tanító

Mikina Brigitta igazgatóhelyettes

tanító, angol nyelvtanár, szakvizsgázott, Mesterpedagógus

 

Alsó tagozat

 

 

Felső tagozat

 

Némethné Balogh Csilla 1.a ofő., tanító, angol napközi Czvikovszky Dalma német nyelv és irodalom
Vadas Szilvia tanító, napközi,

angol

dr. Zalkáné Babicz Mária biológia, technika
Németi Zsoltné 1. b ofő., tanító, napközi Fehér-Kaplár Attila József 8. d ofő., matematika, technika, szakvizsgázott, munkaközösség-vezető
Kozéki Andrea tanító, napközi Gorincsek Mónika 5. a ofő, könyvtáros, történelem

tankönyvfelelős

Rózsa Tímea 1.c ofő.,tanító, napközi,

munkaközösség-vezető

Gruber Melinda 8. a ofő., történelem,

napközi, gyermekvédelmi és pályaválasztási felelős

Zágoni Csabáné tanító, napközi nevelő Gurubi Eszter matematika
Stefánné Heinz Gyöngyi 2. a ofő, tanító Gyalog Zoltán testnevelés
Nász Aranka tanító, szakvizsgázott, napközi Herczeg Barnabás 5. c ofő., fizika, kémia, informatika, szakvizsgázott,

munkaközösség-vezető DÖK- vezető tanár, rendszergazda,

Mesterpedagógus

Pozsár Erika Ágnes 2. b ofő.,tanító, angol munkaközösség-vezető Homér Nóra német, testnevelés,

munkaközösség-vezető

Slavik Tímea tanító, napközi Kálmán Judit iskolapszichológus
Csorba Zoltánné 2. c ofő., német nemzetiségi tanító, szakvizsgázott Kenéz Lívia testnevelés
Walcz Orsolya földrajz tanár, napközis nevelő Kluczer Ágnes 6. b ofő., matematika-kémia
Szolnoki Tamásné 3. a ofő., tanító László Tivadar testnevelés
Solymosi Dalma tanító, napközi Lefler Judit német nyelv és irodalom, történelem, napközis nevelő
Vajdáné Sima Piroska 3. b ofő., tanító, szakvizsgázott Mészárosné Farkas Mária Piroska magyar nyelv és irodalom, szakvizsgázott, napközi
Dombi Katalin Zsuzsanna tanító, napközi Nagy Hajnalka 7. a ofő.,magyar nyelv és irodalom
Chrenóczy-Nagy Ágnes 3. c ofő., német nemzetiségi tanító, napközi Németh Lilla 5. b ofő., magyar nyelv és irodalom, angol
Kövér Katalin tanító, napközi Pázmándi Anna Eleonóra Német nemzetiségi –földrajz-testnevelés

munkaközösség-vezető

Árvai Ildikó Margit 4. a ofő., tanító Petró Zsuzsanna Julianna 8. c ofő., magyar nyelv és irodalom tanár, szakvizsgázott, fejlesztő pedagógus munkaközösség-vezető
Szabó Bálintné tanító, napközi Rudda Ildikó 7. b ofő., földrajz, rajz, média, szakvizsgázott, munkaközösség-vezető
Weinper Judit 4. b ofő., tanító, szakvizsgázott Sebestyénné Csabai Ildikó 8. b ofő.,ének, karvezetés, szolfézs
Hetzerné Kiss Gabriella tanító, napközis nevelő Sneffné Balázs Katalin rajz, informatika
Halász Judit 4. c ofő., német nemzetiségi tanító, napközi Szabóné Szűcs Andrea 7. d ofő, tanító, német nyelv és irodalom tanár
Hertelendiné Mészáros Gizella tanító, napközi Szekeres Daniella testnevelés
Mindszenti Valéria német nemzetiségi tanító, napközi Tar Mária Magdolna 5. a ofő.,angol-történelem szakos tanár
Polányiné Harangozó Katalin iskolatitkár Torma Ágnes Judit angol nyelv és irodalom
Vas Gabriella iskolatitkár Tolnainé Darányi Éva matematika-fizika, technika
Hetzer Gábor rendszergazda Vajda Klára 6. c ofő.,történelem,
Száraz Istvánné laboráns Varga Bernadett angol nyelv és irodalom
Böröczky Andrea pedagógiai asszisztens Vörösné Murányi Hajnalka 7. c ofő., magyar nyelv és irodalom, etika
Varga Vivien pedagógiai asszisztens Kertész Katalin Tartósan távol

rajz- és vizuális nevelés

Owczarek-Gabó Míra

 

pedagógiai asszisztens, iskolagyümölcs felelős Zsubori-Locher Dóra Tartósan távol

pedagógiai asszisztens, KRÉTA és Órarend felelős

Feketéné Radics Eszter Tartósan távol

német nemzetiségi tanító

Németi Nóra Tartósan távol

tanító, német műveltségi terület

Radányi Ágnes Erzsébet Tartósan távol

tanító, angol, napközi

Hagymási Szőke Nóra Tartósan távol

tanító

 

 

Share