Tantestület 2021-2022. tanév

       

Nevelőtestület

Fretyánné Kozma Éva intézményvezető

matematika-számítástechnika, szakvizsgázott, közoktatási szaktanácsadó,

Mesterpedagógus

Cserhalminé Láng Andrea igazgatóhelyettes

tanító

Mikina Brigitta igazgatóhelyettes

tanító, angol nyelvtanár, szakvizsgázott, Mesterpedagógus

 

Alsó tagozat

 

 

Felső tagozat

Vadas Szilvia 1.a ofő., tanító, angol napközi Csik Fabiola iskolapszichológus

gyermekvédelmi felelős

Nász Aranka tanító, szakvizsgázott, napközis nevelő

 

dr. Zalkáné Babicz Mária biológia, technika
Weinper Judit 1. b ofő., tanító, szakvizsgázott Fehér-Kaplár Attila József 5. a ofő., matematika, technika, szakvizsgázott, munkaközösség-vezető
Radányi Ágnes Erzsébet tanító, angol, napközis nevelő Gorincsek Mónika 6. a ofő, könyvtáros, történelem

tankönyvfelelős

Halász Judit 1.c ofő., német nemzetiségi tanító

 

Gruber Melinda 5. b ofő., történelem,

gyermekvédelmi és pályaválasztási felelős

munkaközösség-vezető

Kozéki Andrea tanító, napközis nevelő Lakatos Marianna matematika
Némethné Balogh Csilla 2. a ofő, tanító, angol Gyalog Zoltán testnevelés
Németi Zsoltné 2. b ofő., tanító, napközi Herczeg Barnabás 6. c ofő., fizika, kémia, informatika, szakvizsgázott,

munkaközösség-vezető DÖK- vezető tanár, rendszergazda,

Mesterpedagógus

Szabó Bálintné tanító, napközis nevelő Homér Nóra német, testnevelés,

munkaközösség-vezető

Rózsa Tímea 2. c ofő., tanító,napközi

munkaközösség-vezető

Kenéz Lívia testnevelés
Stefánné Heinz Gyöngyi 3. a ofő., tanító Kluczer Ágnes 7. b ofő., matematika, kémia
Pozsár Erika Ágnes 3. b ofő., tanító, angol

munkaközösség-vezető

László Tivadar testnevelés
Czelnai Zsoltné  tanító, napközis nevelő Mészárosné Farkas Mária Piroska magyar nyelv és irodalom, szakvizsgázott, napközi
Csorba Zoltánné

Veres Viola

3.  c  ofő., német nemzetiségi tanító, szakvizsgázott    
Walcz Orsolya földrajz tanár, napközis nevelő Nagy Hajnalka 8. a ofő.,magyar nyelv és irodalom, pályaválasztási felelős

 

Szolnoki Tamásné 4. a ofő., tanító Németh Lilla 6. b ofő., magyar nyelv és irodalom, angol
Árvai Ildikó Margit tanító, napközis nevelő Pázmándi Anna Eleonóra Német nemzetiségi –földrajz-testnevelés

munkaközösség-vezető

Vajdáné Sima Piroska 4. b ofő., tanító, szakvizsgázott Szántó-Ungár Anita Zsuzsanna angol nyelv és irodalom
Hetzerné Kiss Gabriella tanító, napközis nevelő Rudda Ildikó 8. b ofő., földrajz, rajz, média, szakvizsgázott, munkaközösség-vezető
Petró Zsuzsanna Julianna 4. c ofő., magyar nyelv és irodalom tanár, szakvizsgázott, fejlesztő pedagógus Sebestyénné Csabai Ildikó 5. c ofő.,ének, karvezetés, szolfézs
Kövér Katalin tanító, napközis nevelő Sneffné Balázs Katalin rajz, informatika
Polányiné Harangozó Katalin iskolatitkár Szabóné Szűcs Andrea 8. d ofő, tanító, német nyelv és irodalom
Vas Gabriella iskolatitkár Szekeres Daniella testnevelés
Hetzer Gábor rendszergazda Tar Mária Magdolna 7. a ofő.,angol-történelem szakos tanár

munkaközösség-vezető

Császár Bettina pedagógiai asszisztens Torma Ágnes Judit angol nyelv és irodalom
Figura Anikó pedagógiai asszisztens Vajda Klára 7. c ofő.,történelem
Juhász Enikő pedagógiai asszisztens Varga Ádám testnevelés
Waldhauser Petra Zsuzsanna pedagógiai asszisztens Vörösné Murányi Hajnalka 8. c ofő., magyar nyelv és irodalom, etika,
Száraz Istvánné laboráns Zsolnai Márton angol nyelv és irodalom, napközis nevelő
Válóczi Anikó pedagógiai asszisztens Winhardt Ildikó német nemzetiségi néptánc
Hagymási Szőke Nóra Tartósan távol

tanító

Zsubori-Locher Dóra Tartósan távol

pedagógiai asszisztens, KRÉTA és Órarend felelős

Czupi-Solymosi Dalma Tartósan távol

tanító, napközis nevelő

Németi Nóra Tartósan távol

tanító, német műveltségi terület

Feketéné Radics Eszter Tartósan távol

német nemzetiségi tanító

   

 

Share