A második ének (1928)

„Megmondom a titkát, édesem a dalnak:

Önmagát hallgatja, aki dalra hallgat.

Mindenik embernek a lelkében dal van,

és a saját lelkét hallja minden dalban.

És akinek szép a lelkében az ének, az hallja

a mások énekét is szépnek.”

(Babits Mihály: Az ifjú király; III. rész: A vihar)

Iskolánk énekkara több mint harminc éve, az intézmény megalapításától működik. A kórus vezetője jelenleg Sebestyénné Csabai Ildikó ének-zene szakos tanárnő. Az énekkarban folyamatosan 50-70 tanuló vesz részt. A kórusvezető kiemelkedően fontosnak tartja, hogy megismertesse a gyermekeket az éneklés örömével, megszerettesse a gyerekekkel a közös éneklést, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez és élvezetéhez. Az iskolai énekkar során a tanulók széles körű élményeket szereznek, amely segíti őket eligazodni a körülöttük lévő sokszínű zenei világban. Az énekkar céljai: a zenei kultúra, a közművelődés és oktatás támogatása, fejlesztése; a népi hagyományok és népzene művelése; tehetséggondozás.

A közös éneklés élményének megteremtése nagyon fontos, melynek révén megvalósul a befogadás és az önkifejezés, valamint az egymásra figyelés harmóniája. A kórus közösségformáló erőt képvisel. A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, a teljes személyiség sokoldalú fejlesztése. Ennek megalapozása az alsó tagozatban kezdődik.

Az énekkar évek óta részt vesz a kerületi és országos kórustalálkozókon, versenyeken. A Budapest Újbudai Pedagógiai Iroda immár húsz éve rendezi a kerületi iskolák „éneklő ifjúság”, „Újbudai tavaszi hangverseny „ néven elhíresült minősítő versenyeit, ahol énekkarunk ezüst és arany minősítő oklevelet szerzett. A zsűrizésben kimagasló zeneszerzők és karnagyok vettek részt, többek között Lukin László és Daróczi Bárdos Tamás.

Intézményünkben hagyomány, hogy a kórus minden iskolai ünnepélyen szerepel. Az év egyik fénypontja a karácsonyi koncert, ahol az énekkar az alkalomhoz illő műveket énekel. Részt veszünk iskolánk és Újbuda Német Önkormányzata által szervezet Adventi ünnepségén is.

Szoros kapcsolatot ápolunk lakóhelyünk, Gazdagrét kulturális és oktatási intézményeivel, kiemelten a kerületben működő Weiner Leo Zeneiskolával. Énekkarunk részt vett a szomszédos Mechatronikai Gimnázium és Szakközépiskola rendezvényein a Gazdagréti Közösségi Házban működő Idősek Klubja hagyományos ünnepségein.

Büszkék vagyunk arra, hogy iskolánk végzett tanulói és tanárai is szívesen és örömmel énekelnek együtt a jelenlegi kórustagokkal, és számos alkalommal hangszeres kísérettel is színesítik az előadást.

Az elmúlt évek érdekessége volt, hogy az énekkar koncertjein, Kodály Zoltán által gyűjtött népdalokból egy csokrot adott elő, amit az Állami Operaházban közreműködő zenész, Zemplényi László, zongorára, csellóra és hegedűre hangszerelt.

Az énekkari munka elismeréseként a tanulóknak kirándulást szervezünk a zeneirodalom emlékhelyeinek felkutatására. Az elmúlt tanévben Sopron és Eisenstadt, Joseph Haydn városát ismerhették meg tanítványaink.

Az iskolai közösségek továbbra is támogatják az iskolai énekkar működését, a zenei életben való részvételét.

Fretyánné Kozma Éva

igazgató

 

 

Share