Diákönkormányzat programja

Egy iskola akkor jó, és főleg akkor szerethető, ha a tanulás mellett a diákélet is színes, változatos, s ebben kiemelkedő szerepe van a diákönkormányzatnak. Iskolánkban a diákönkormányzat is segíti összeállítani, a tanév szabadidős programkínálatát.

Az iskolai diákönkormányzat elsősorban mégis a diákok érdekvédelmi, érdekérvényesítési szerve. Munkáját az évenként választott  (Iskolai Diákbizottság) irányítja. Ennek tagjai a titkár, helyettes, illetve az osztályok képviselői (az osztály-diákbizottságok titkárai). Az osztályok szabadon döntenek arról, hogy – Dök titkáron és helyettesén kívül – milyen egyéb tisztségviselőket választanak. Az iskolai diákbizottság szükség szerint, de kéthavonta legalább egyszer ül össze. Törekszünk arra, hogy az igazgató, a nevelőtestület és diákvezetőség között jó legyen a kapcsolat, a tanulói kérések meghallgatásra találjanak.

Az iskolai diákönkormányzat legfelsőbb fóruma a diákközgyűlés, amelyen minden osztály képviselteti magát, bárki részt vehet, illetve hozzászólhat, javaslatot tehet. Ezen a fórumon a diákok elmondhatják problémáikat, javaslataikat, kérdéseket tehetnek fel az iskolavezetőségnek. Ezt minden évben a Dök napon tartjuk reggel 8-tól 9 óráig.

A diákmozgalom segítése az iskola minden tanárának, de elsősorban az iskola vezetőinek és az osztályfőnököknek a feladata. Tevékenységüket a diákmozgalmat segítő tanár koordinálja.

Az idei tanévtől a Suli-bulik megszervezésekor, a felső tagozatos tanárok és osztályfőnökök beosztják egymás között, hogy melyikük, melyik rendezvényen segíti a diákok szórakozását. Természetesen az osztályokat érintő programoknál az osztályfőnök megjelenése kötelező.(pl.: mazsolaavató, osztályfarsang)

 A tanévkezdés feladatai:

Az osztályok megválasztják diák képviselőjüket.(5-7.évf. 2-2 fő, 8. évf. 3-3 fő) A Dök tagok az első alakuló gyűlésen titkárt, helyetteseket és vezetőségi tagokat választanak.

Folyamatos feladatok a tanév során:

Feladataink közül kiemelném az „energia kommandó” működésének ellenőrzését, melyre nagy figyelmet kell fordítanunk, hiszen mindannyiunk érdeke a környezetvédelem és az energiatakarékosság.

Ezen kívül fontos szerepünk van a folyosói szekrények tisztaságának, rendezettségének alakulásában.

A Diákönkormányzat az év folyamán nagy részt vállal, a különféle rendezvények megszervezésében, lebonyolításában, a termek berendezésében , rendrakásában és a hangosításban , mint eddig is.

Az év folyamán több alkalommal szeretnénk suli-bulit , beleszámítva a mazsolaavató, osztályfarsang rendezvényeit is.

Szeretnénk a suli-rádiót is megfelelő rendszerességgel használni. Az információk szolgáltatásán felül a Karácsonyi, Valentin- napi kívánság műsorokkal is színesítenénk az adást.

Mazsolaavatót rendezünk az 5 osztályos tanulóknak.

Megszervezzük a hagyományosnak mondható papírgyűjtést.(szeptember, május) A papírokat átvevő tanárt, diákok segítik az előzetes beosztás szerint reggel és délután az udvaron elhelyezett konténernél.

Október 23-ára és március 15-ére faliújságversenyt szervezünk, melynek díjait az ünnepélyen adjuk át.

Decemberben segítjük az alsós tanulók mikulásnapi  ajándékozását.

Segítünk az alapítványi bál megszervezésében, lebonyolításában.

Részt veszünk az erdei iskola kulturális és sport programjainak lebonyolításában.

Az év végén Dök napot szervezünk. Összehívjuk a diákparlamentet, kulturális, sport és gyermeknapi műsorokat szervezünk.

Szeretném, ha minél többen csatlakoznának a Dök csapatához,  és  bizakodva várom az eddig is sokat tevékenykedők segítségét, ötleteiket a diákönkormányzat programjainak megvalósításában.

 Köszönettel:                       Herczeg Barnabás

                                               DÖK vezető

 Budapest, 2018. szeptember 1.

https://docs.google.com/forms/d/1-e8chrvXTGSI789PqJzEMKkC7hKdpQGaQJ61P8u00GE/viewform?c=0&w=1

Share