ISKOLAHÍVOGATÓ

Alapelvünk: minden gyermek érték és kincs!

Célunk: a szilárd alapműveltség biztosítására, az alapkészségek fejlesztésére, a pozitív értékek befogadására képes, önfejlesztés iránt igényes tanulók nevelése, a tehetségek felkarolása; az idegen nyelvek magas szintű oktatása, a sport szeretetének átadása.

Feladatunk: barátságos, szeretetteljes légkörben testileg – lelkileg egészséges, piacképes tudással rendelkező gyermekek nevelése megbecsült, elismert, elégedett pedagógusokkal.

A 2021/2022-es tanévben indítandó első osztályaink

Jövendő elsőseinket tapasztalt, gyermekszerető tanító nénik várják, akik felmenő rendszerben, az első négy évben folyamatosan tanítják a gyermekeket. Ez idő alatt az alapkészségek kialakítását, az olvasás, írás, számolás biztos eszközként való alkalmazásának elérését tartjuk legfőbb feladatunknak. Írni, olvasni a hagyományos (szótagoló, hangoztató – elemző) módszer szerint, a matematikát játékos, logikai feladatokkal kiegészítve tanítjuk, törekszünk a biztos számolási készség kialakítására.

Három első osztály indítását tervezzük. Egy német nemzetiségi programmal tanuló, és két általános tantervű osztályt.

1. a osztály: Általános tantervű (angol)


1. b osztály: Általános tantervű (angol)


1. c osztály: Mindennapos német – német nemzetiségi program


Miért a német tagozat? – oldalunk megtekinthető itt.

A német nyelvet heti 5 órában tanítjuk. A felvételhez az előzetes német nyelvtudásra nincs szükség. Két nyelven oktatjuk a környezetismeretet és a készségtárgyakat. Heti egy órában német hagyományőrzés és néptánc oktatás van. Célunk a német nyelven való kommunikáció elérése. Az általános tantervű osztályokban naponta játékos angol nyelvi foglalkozásokat tartunk. Ezeket az órákat lehetőség szerint csoportbontásban kívánjuk biztosítani.


Tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek az iskolánkban

Az iskola 7- 1730 között van nyitva. A tanulóink délutánjaikat napköziben, iskolaotthonban vagy tanulószobán tölthetik. A napköziben ebéd után 1500 óráig szabadidős foglalkozások folynak, a tanulási idő 1500-1600 óra között van.

Szülői és tanulói igények alapján énekkari, felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokat, sportolási lehetőségeket biztosítunk. Foglalkozunk a labdarúgó, röplabda és kosárlabda utánpótlás-neveléssel. A gyermekek számára német nemzetiségi hagyományőrző foglalkozásokat tartunk. A kreatív, művészetek iránt érdeklődő gyermekek számára igény szerint művészeti foglalkozásokat tartunk.

A délutáni időszakban a szabadidő hasznos eltöltése érdekében múzeum-, mozi-, színházlátogatást, könyvtári foglalkozásokat, tanulmányi kirándulásokat szervezünk.

Iskolánkban biztosított a különböző felekezetű gyermekek hitoktatása. A kerületi Weiner Leó Katolikus Zeneiskola kihelyezett tagozatán hangszeres oktatás folyik.

A szülőkkel szoros kapcsolatot tartunk. A Törökugrató Utcai Iskola Alap Alapítvány komoly anyagi és erkölcsi segítséget nyújt az iskolánknak. Az intézményünk elnyerte az Örökös Ökoiskola, a Madárbarát iskola és a Tehetségpont címet.


További információk

A beiratkozás időpontja: 2021. április 15-16.

További információ kérhető: Cserhalminé Láng Andrea alsó tagozatos intézményvezető-helyettestől. Telefonszámaink: (1) 246-5340, 246-5341, 309-5159, e-mail címünk: torokugrato@freemail.hu.

Az Iskola működésével kapcsolatos részletes információk elérhetők a http://www.torokugrato.hu honlapon.

Amennyiben Iskolánk elnyerte az Önök tetszését, kérjük, töltsenek ki egy jelentkezési adatlapot, majd küldjék el számunkra e-mail-en. Az adatlap letölthető a www.torokugrato.hu honlapon a baloldali menüsorban található Dokumentumok” menüpont alatt (szandeknyilatkozatelsos.doc fájl).

Budapest, 2020. október 20.

 

Fretyánné Kozma Éva

intézményvezető


 

 

Share