Érvek a Törökugrató mellett

Alapelvünk: minden gyermek érték és kincs!

Célunk: a szilárd alapműveltség biztosítására, az alapkészségek fejlesztésére, a pozitív értékek befogadására képes, önfejlesztés iránt igényes tanulók nevelése, a tehetségek felkarolása; az idegen nyelvek magas szintű oktatása, a sport szeretetének átadása.

Feladatunk: barátságos, szeretetteljes légkörben testileg – lelkileg egészséges, piacképes tudással rendelkező gyermekek nevelése megbecsült, elismert, elégedett pedagógusokkal.

A 2019/2020-as tanévben indítandó első osztályaink

Jövendő elsőseinket tapasztalt, gyermekszerető tanító nénik várják, akik felmenő rendszerben, az első négy évben folyamatosan tanítják a gyermekeket. Ez idő alatt az alapkészségek kialakítását, az olvasás, írás, számolás biztos eszközként való alkalmazásának elérését tartjuk legfőbb feladatunknak. Írni, olvasni a hagyományos (szótagoló, hangoztató – elemző) módszer szerint, a matematikát játékos, logikai feladatokkal kiegészítve tanítjuk, törekszünk a biztos számolási készség kialakítására.

Három első osztály indítását tervezzük. Egy német nemzetiségi programmal tanuló, és két általános tantervű osztályt.

A német nyelvet heti 5 órában tanítjuk. A felvételhez az előzetes német nyelvtudásra nincs szükség. Két nyelven oktatjuk a környezetismeretet és a készségtárgyakat. Heti egy órában német hagyományőrzés és néptánc oktatás van. Célunk a német nyelven való kommunikáció elérése.

Az általános tantervű osztályokban naponta játékos angol nyelvi foglalkozásokat tartunk. Ezeket az órákat lehetőség szerint csoportbontásban kívánjuk biztosítani.

1. a osztály: Általános tantervű (angol)


1. b osztály: Általános tantervű (angol)


1. c osztály: Mindennapos német – német nemzetiségi program


Tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek az iskolánkban

Az iskola 7- 1730 között van nyitva. A tanulóink délutánjaikat napköziben, iskolaotthonban vagy tanulószobán tölthetik. A napköziben ebéd után 1500 óráig szabadidős foglalkozások folynak, a tanulási idő 1500-1600 óra között van.

Szülői és tanulói igények alapján énekkari, felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokat, sportolási lehetőségeket biztosítunk. Foglalkozunk a labdarúgó és kosárlabda utánpótlás-neveléssel. A kisebbségi programban tanuló gyermekek számára német nemzetiségi hagyományőrző foglalkozásokat tartunk. A kreatív, művészetek iránt érdeklődő gyermekek számára igény szerint kiváló pedagógusok vezetésével művészeti foglalkozásokat tartunk.

A délutáni időszakban a szabadidő hasznos eltöltése érdekében múzeum-, mozi-, színházlátogatást, könyvtári foglalkozásokat, tanulmányi kirándulásokat szervezünk. Informatikai szakköri foglalkozásokon vehet részt valamennyi érdeklődő diákunk.

Iskolánkban biztosított a különböző felekezetű gyermekek hitoktatása.

A kerületi Weiner Leó Zeneiskola kihelyezett tagozatán hangszeres oktatás folyik.

Tornatermükben több sportági edzés lehetőség áll az érdeklődő tanulóink rendelkezésére.

Egyéb fontos információk

A szülőkkel szoros kapcsolatot tartunk. A Törökugrató Utcai Iskola Alap Alapítvány komoly anyagi és erkölcsi segítséget nyújt az iskolánknak. Az intézményünk elnyerte az Örökös Ökoiskola, a Madárbarát iskola címet.


Miért a német tagozat? – oldalunk megtekinthető itt.


További információ:

A beiratkozás időpontját a fenntartó jelöli ki, amelyről a tavaszi iskolakóstolgató foglalkozáson adunk tájékoztatást.

További információ kérhető: Fretyánné Kozma Éva igazgatótól, Mikina Brigitta igazgatóhelyettestől.

Telefonszámaink: (1) 246 5340, 246 5341, 309 5159

e-mail címünk:torokugrato@freemail.hu

Az Iskola működésével kapcsolatos részletes információk elérhetők a http://www.torokugrato.huhonlapon.

 

Tisztelt Szülők!

Amennyiben Iskolánk elnyerte az Önök tetszését, kérjük, töltsenek ki egy jelentkezési adatlapot, majd küldjék el számunkra e-mail-en, vagy személyesen adják le az Iskola titkárságán. Az adatlap letölthető a www.torokugrato.huhonlapon a baloldali menüsorban találhatóDokumentumok menüpont alatt (szandeknyilatkozatelsos.doc fájl).

 A leendő elsősök beiratkozásához kapcsolódó szülői nyilatkozat itt letölthető:beiratkozási_szülői_nyilat

 

Budapest, 2018. szeptember 19.

Fretyánné Kozma Éva

igazgató


 

Share