A nevelési-oktatási intézményekben bekövetkezett tanuló- és gyermekbalesetek eljárási rendjének jogszabályi hátter

A tanuló- és gyermekbalesetek jelentésének módját a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 169. §-a határozza meg. A Rendelet 169. § (1) és (2) bekezdései alapján a nevelési-oktatási intézményben bekövetkezett tanuló- és gyermekbaleseteket nyilván kell tartani. 

<< Teljes jogszabályi háttér itt olvasható>>

Share