Kedves Szülők!

 

A jelenlegi veszélyhelyzetre való tekintettel a Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola az alábbi beíratási rendet határozta meg.

 

A beiratkozás 2020. április 6. (hétfőtől) – 2020. április 24. (péntekig) tart.

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat a személyes kontaktus elkerülése érdekében kérjük elektronikusan a torokugrato.beiratkozas@gmail.com email címre küldeni, vagy a Kréta-rendszeren keresztül eljuttatni részünkre.

 

A beiratkozást 2020. április 6. és április 24. között kell megtenni az online űrlap, jelentkezési lap kitöltésével .

 << Belépés az online jelentkezési lapba >>

Tankötelezett az a gyermek, aki 2020. augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja és további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, ezt követően válik tankötelessé.

<< Itt olvasható az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról >>

A beírató szülő egyetlen általános iskolában kérheti gyermeke felvételét!

Körzetes tanulónak az a gyerek számít, akinek az állandó lakcíme az iskola körzetében van és ez megegyezik legalább az egyik szülő vagy törvényes gondviselő állandó lakcímével.

A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzeti iskoláját megtalálják az alábbi keresőben: https://kir.hu/korzet.

 

A 2020/2021. tanévben iskolánk három első osztályt kíván indítani!

1.a osztály: Általános tantervű (angol)

1.b osztály: Általános tantervű (angol)

1.c osztály: Mindennapos német – német nemzetiségi program

 

Tanköteles gyermekük beíratásához az alábbi, elektronikus csatolmányként megküldött dokumentumokra van szükség:

1. A beírató szülő személyi igazolványa

2. A beírató szülő lakcímkártyája

3. A gyermek személyi igazolványa (hiányában a születési anyakönyvi kivonata)

4. A gyermek lakcímkártyája

5. A gyermek TAJ kártyája

6. A gyermek tanulói azonosítója (11 számjegyű szám, amely 7-es számmal kezdődik)

7. Nyilatkozat a Hit-és erkölcstan, illetve Etika oktatásához kapcsolódóan 

<<itt letölthető a dokumentum>>

8. Nyilatkozat a német nemzetiségi nevelésben –oktatásban való részvételi szándékról, amennyiben ezt az osztályt szeretnék

<<itt letölthető a dokumentum>>

9. Nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy a két szülő közösen döntött az iskolaválasztásról (ha a két szülő egy háztartásban él, illetve ha közös a gyermek felügyeleti joga)

<<itt letölthető a dokumentum>>

10. Kérjük csatolni az érvényes szakértői véleményt (SNI, BTMN gyermekek esetében).

11. Elvált szülők esetén Nyilatkozat az iskolaválasztásról, illetve a szülői felügyeleti jog gyakorlását igazoló okmány (Bírósági végzés)

12. Munkáltatói igazolás abban az esetben, ha a gyermek állandó lakcíme szerint nem a körzetünkbe tartozik, de a szülő munkahelye Budapest XI. kerületében van és az iskolánkat választották

13. Külföldi állampolgárságú gyermek esetén szükséges a tartózkodási engedély, valamint a szülő részéről munkáltatói igazolás, mely szerint Magyarországon dolgozik

 

1. Kérjük továbbá megadni az alábbiakat:

  • a szülők elérhetőségét (anya, apa telefonszáma, email címe),

  • amennyiben a testvér az Intézményünk tanulója,

  • melyik indítani tervezett osztályunkba kérik a felvételt,

  • hova járt gyermekük óvodába és mennyi ideig (pl: 2 év vagy 3 év….stb)

  • a gyermek várható póló mérete, amely 2020. szeptemberben is jó lesz gyermekének

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szülőt megilleti a szabad iskolaválasztás joga.

Az óvodában maradó tanköteles korú gyermeket nem kell beíratni, de az Oktatási Hivatalnak a gyermek tankötelezettség-kezdetének halasztására vonatkozó határozatát legkésőbb 2020. április 24-ig kell megküldeni elektronikus úton az iskolánknak.

A tanköteles korba lépő gyerek esetén a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését az illetékes járási hivatalnak köteles bejelenteni.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a beiratkozás napján még nem keletkezik tanulói jogviszony. Az iskolába felvett tanulók osztályba és csoportba való beosztásáról az intézményvezető dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen – annak közlésétől számított 8 napon belül – a szülő eljárást indíthat az intézményvezetőnél. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

A felvétel nem a jelentkezés sorrendjétől függ!

A felvett tanulók listáját 2020. május 21-ig az iskola honlapján tesszük közzé. A listán a tanulóknak csak az oktatási azonosítója szerepel majd. A határozatok átvételéről az iskola honlapján fogjuk értesíteni a szülőket!

Az iskolánk iránti bizalmat előre is köszönjük!

Budapest, 2020. április 2.

                                               Iskolavezetés

  

 

 

 

 

 

Share