<< Az emberi erőforrások minisztere 17/2021. (III./5.) EMMI határozatának megtekintése >>


 

 

Kedves Szülők!

A kialakult járványügyi helyzet miatt folyamatosan változik a nevelési-oktatási intézményeket érintő eljárásrendi protokoll. Ezzel összefüggésben az alábbiaktól tájékoztatjuk Önöket. 

Tájékoztató az Iskolában 2020. október 1-jétől életbe lépő intézkedésekről.

 


Járványügyi intézkedési terv

2020.augusztus 31.

Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

Összhangban az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős helyettes államtitkára által kiadott, a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről szóló tervvel, intézményünkben a következők betartását írjuk elő.

Fokozottan felhívjuk a figyelmüket, hogy az Iskolánkat kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.

 1. Kérjük a szülőket, amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, ne engedjék iskolába, vigyék el a háziorvoshoz! Amennyiben a gyermeknél koronavírus gyanú, igazolt fertőzés van, vagy hatósági karantént rendeltek el, azonnal értesítsék az Iskolát!

 2. A tanulók az Iskolába 7,30-8,00 óra között érkezhetnek a főbejáraton, ahol kézfertőtlenítés és maszk használata kötelező. Reggeli ügyeletre /7,00-7,30 óra között/ csak szülői kérésre, indokolt esetben fogadunk tanulót. A reggeli ügyeletes tanár biztosítja, hogy ne alakuljon ki csoportosulás és a gyerekek egymástól megfelelő távolságban várakozzanak a belépésre.

 3. A szülők csak a bejáratig kísérhetik gyermeküket. Ez alól kivételt képeznek az elsős diákok szülei, akik az első három tanítási napon 8,00-8,15 óra között az osztályterem ajtajáig kísérhetik gyermeküket.

 4. Kérjük a szülőket, ne csoportosuljanak az iskola bejárata előtt, ne okozzanak torlódást az iskola előtti területen.

 5. Tanítás után az a tanuló mehet haza, akinek erről írásos szülői papírja van, vagy személyesen jön érte a szülő. A napköziben 15,00-16,00 óráig tanulási idő van, ezért a gyermeke ez időszak előtt vagy után mehet haza.

 6. Biztosítani szeretnénk, hogy az iskolába csak a diákok és az itt dolgozók tartózkodjanak, ezért a szülők csak rendkívüli esetben, az ügynek megfelelően szaktanárral, osztályfőnökkel vagy a vezetőséggel egyeztetve léphet be. Ekkor a fertőtlenítés és a maszkhasználata kötelező.

 7. Az iskola zárt tereiben a diákok és az iskola alkalmazottjai számára a maszk használata mindenütt kötelező, kivéve a tantermekben és az ebédlőben.

 8. Napközben a termekben a padokat, kilincseket is fertőtlenítjük. Ezenkívül folyamatosan biztosítjuk a szellőztetést a szaktantermekben és az iskola egész épületében.

 9. A portánál és az ebédlő területén szenzoros kézfertőtlenítő automatát helyezünk el.

 10. Biztosítjuk tanulóink számára, hogy az óraközi szünetekben az udvart is használhassák.

 11. Javasoljuk, hogy minden gyermeknél legyen saját kézfertőtlenítő, papírzsebkendő.

 12. Az iskolában minden nap alapos, fertőtlenítő takarítást végzünk az előírások maximális betartásával.

 13. Amennyiben a gyermeknél a fertőzés tüneteit észleljük, haladéktalanul elkülönítjük és értesítjük az iskolaorvost, aki az érvényes eljárás rend szerint dönt a további teendőkről, egyúttal értesítjük a szülőket is, akiknek feltétlenül meg kell keresniük telefonon a gyermek háziorvosát, aki a megfelelő utasításokkal segíti őket a továbbiakban.

 14. Vírusfertőzési tünetekkel érintett gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

 15. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, máj-és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

 16. Aki bármely külföldi országból tér vissza két hétig ne jöjjön iskolába! Hiányzását igazoltnak tekintjük, de a visszatéréséről haladéktalanul értesítsék az osztályfőnököt. A karantén ideje alatt a szülő gondoskodik a tanuló felkészítéséről.

 17. Mindennemű hiányzás (pl. önkéntes-vagy hatósági karantén) a jogszabályi előírásoknak megfelelően, beleszámít a hiányzott órák számába.

 18. Ha bármilyen oknál fogva a diák nem tud iskolába jönni, azt az eddigieknek megfelelően reggel 9 óráig jelezni kell az osztályfőnöknek.

 19. Kérjük, ezeket a pontokat gyermekeikkel ismertessék, hívják fel figyelmüket a rendszeres kézmosásra, különösen étkezés előtt, mosdóhasználat előtt-után, és a megfelelő távolság betartására!

 20. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az Operatív Törzs utasításait, a helyi biztonsági előírások betartását és amennyiben szükséges, megtesszük a megfelelő intézkedéseket.

 21. Számítunk együttműködésükre, hiszen legfontosabb célunk, hogy a személyes oktatást minél tovább folytatni tudjuk. Ehhez mindenkitől nagyfokú fegyelmezettségre van szükség!

 22. Személyes iskolai megjelenés esetén a Szülőket a portás megállítja, kaputelefonon lehívja a gyermeket, ehhez kérjük szíves türelmüket.

 

A mellékelt kitöltött nyilatkozatot a Szülő vagy Gondviselő legrövidebb időn belül juttassák el a tanuló osztályfőnökének.

Az e dokumentumban foglaltak az Iskola Házirendjében meghatározottakkal együttesen alkalmazandó.

Kérjük, mindenki segítsen abban, hogy a tanítás normál körülmények között történjen, hogy ne utasítsanak bennünket digitális oktatásra koronavírus fertőzés miatt!

 

Kérjük és köszönjük segítő együttműködésüket!                                                                                                                                                                                                           Iskolavezetés


 

Share