Márton napi műsor

 

Kedves Szülők!

 Önök fontos döntés előtt álltak, amikor kiválasztották azt az oktatási formát és azt az idegen nyelvet, amelyet gyermekük a következő években, az iskolában tanulni fog.

Ez természetesen nem volt könnyű, hiszen minden szülő azt szeretné, hogy választásával eredményesen segítse gyermeke jövőjét.

 Nagyon örülünk, hogy a német nyelvet választották. A német nyelv elsajátítása nem jelent nagyobb terhet, mint az angolé, és jó feltételeket teremt ahhoz, hogy gyermekük később más európai nyelveket is könnyebben tanuljon meg.

 

Hét érv a német nyelv mellett:

  1. A német a legelterjedtebb anyanyelv Európában: németül az európaiak 24%-a beszél, angolul, franciául vagy olaszul 16, spanyolul 10 százalékuk.

  2. Németország, Ausztria, és Svájc Magyarország három legnagyobb és legfontosabb kereskedelmi partnere.

  3. A Magyarországra látogató turisták 70%-a német nyelvterületről érkezik. A német nyelvtudás így nagy előnyt jelent minden olyan szakmában, amely idegenforgalommal, vendéglátással, kereskedelemmel, egészséggel vagy sporttal kapcsolatos.

  4. Ha magyarok nyugatra utaznak, útjuk legtöbbször német nyelvterületen vezet át. Német nyelvtudás birtokában gyermekük is részese lehet ezen országok eleven és sokszínű jelenkori kultúrájának.

  5. A német a második leggyakrabban használt nyelv a tudományban, a történelemben. Több ezren utaznak hosszabb tanulmányútra német nyelvterületre.

  6. Aki megtanul németül, univerzális kulcsot kap Közép-Európa szellemi, gazdasági életéhez és egész művelődéstörténetéhez. A világ teljes könyvtermésének 18%-a németül jelenik meg. Az Interneten a második leggyakoribb nyelv a német.

  7. A német ugyanolyan könnyen tanulható, mint bármely más nyelv, ma már modern módszerekkel és multimédiás eszközökkel oktatjuk. A tanulás így játék, különösen gyermekkorban, bárki gyorsan megértheti, és beszélni kezdheti a nyelvet.

A német nemzetiségi két tanítási nyelvű tagozaton nemcsak a mindennapi életben fontos szóanyagot ismerik meg a gyerekek, hanem speciális szavakat is. Heti 5 német nyelvóra mellett, az ének, testnevelés, technika, rajz és környezetismeret tantárgyakat már az első évtől kezdve német nyelven tanulhatják. Ezek a gyerekek a nyolcadik osztály elvégzése után könnyen letehetik a középfokú német nyelvvizsgát.

A továbbtanulási lehetőségek nagyon jók, a tanulók folytathatják tanulmányaikat német nemzetiségi, vagy kéttannyelvű gimnáziumokban, szakközépiskolákban vagy szakiskolákban. A német népismeret érettségi tantárgy, emeltszintű érettségit lehet belőle tenni. Vannak olyan főiskolák, egyetemek, ahol az oktatás német nyelven folyik: pl. A Vendéglátóipari Főiskola, a Műszaki Egyetem, vagy közgazdasági és banki szakok.

 

Gyermeküknek sikeres nyelvtanulást kívánva!  

 Üdvözlettel: Német nemzetiségi tanárok

Share